KAKO POBEDITI ESCAPE SOBU ZA 60 MINUTA?

APR 2018
24
KAKO POBEDITI ESCAPE SOBU ZA 60 MINUTA?

- Pretražite svaki deo sobe

- Pronadjite i pratite tragove

- Komunicirajte konstantno

- Upotrebite logiku i timski rad

- Nemojte koristiti sreću

- Ništa ne zahteva silu


- Zabavite se!  BLOGS
KAKO POBEDITI ESCAPE SOBU ZA 60 MINUTA?

- Pretražite svaki deo sobe

- Pronadjite i pratite tragove

- Komunicirajte konstantno

- Upotrebite logiku i timski rad

- Nemojte koristiti sreću

- Ništa ne zahteva silu


- Zabavite se!  BLOGS